Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – 3 izvršioca

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – 3 izvršioca

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine - 2 izvršioca

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine - 2 izvršioca

Javni oglas za potrebe Komunalne policije - 5 izvršilaca

Javni oglas za potrebe Komunalne policije - 5 izvršilaca

Javni oglas za potrebe Centra za informacioni sistem- 2 izvršioca

Javni oglas za potrebe Centra za informacioni sistem- 2 izvršioca