Sanirano 160 lokacija nelegalno odloženog otpada

Uz angažovanje mehanizacije, ekipe preduzeća danas u prvoj smjeni uklanjaju nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina u naseljima Masline, Kakaricka gora, Tološi i Vranjske njive. Tokom jučerašnjeg…

Asfaltirani novi putevi u Kokotima

Direktorica "Putevi" d.o.o Podgorica Violeta Klikovac, sa saradnicima, obišla je danas završene radove na asfaltiranju novih puteva u Kokotima. Ovaj dio grada danas je dobio novu saobraćajnicu širine 5 metara u dužini od 900 metara, čime…