Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu