Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II -Viši/a savjetnik/ca za protokolarne poslove

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II -Viši/a savjetnik/ca za protokolarne poslove