Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici Odluka o raspisivanju Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije…

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Zahtjev nosioca projekta ''Ask'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Ask'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu