Glavni grad dio globalne inicijative #LightItUpBl

Upravna zgrada Glavnog grada Podgorice i most Milenijum u noći između 1. i 2. aprila, aktiviranjem gradske rasvjete, biće osvijetljeni u plavoj boji, u znak obilježavanja 2. aprila - Svjetskog dana osoba sa autizmom. Na taj način, Glavni…

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

Zahtjev nosioca projekta Bečić Bojana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Bečić Bojana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta "MTEL" d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta "MTEL" d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev podnosioca projekta Gojačaj Artona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev podnosioca projekta Gojačaj Artona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu