Ispravka internog oglasa između državnih organa za radno mjesto: Komandir jedinice-spasilac–1 izvršilac

Ispravka internog oglasa između državnih organa za radno mjesto: Komandir jedinice-spasilac–1 izvršilac