Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

Prijavni obrazac

Konkurs publik për bashkëfinancimin e programeve të punës së klubeve sportive

Formulari i paraqitjes