Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansiranje nevladinih organizacija za 2018 godinu

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Tuzi, opredujeljenih nevladinim organizacijama za 2018 godinu

Vendim mbi përcaktimin e fushave prioritare për financimin e organizatave joqeveritare për vitin 2018.

Konkurs publik për shpërndarjen mjeteve nga buxheti i komunës së Tuzit, të planifikuara për organizata joqeveritare për vitin 2018.