Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada