Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu.

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda