Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za školsku 2018/2019. godinu

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za školsku 2018/2019. godinu

Trodnevna obuka za NVO na temu upravljanja projektnim ciklusom u pripremi predstojećeg Konkursa, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad)

Trodnevna obuka za NVO na temu upravljanja projektnim ciklusom u pripremi predstojećeg Konkursa, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad) Program obuke Pozivno pismo

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu