Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu „Nagrade opštine Tuzi – 15 decembar“ za 2018. godinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu „Nagrade opštine Tuzi – 15 decembar“ za 2018. godinu Njoftim mbi të drejtën e propozimit të kandidatëve për ndarjen e „Çmimit të Komunës së Tuzit – 15 dhjetori“…