Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi Predlog Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi Propozim Vendimi mbi shkurtimin e mandatit të…

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine

Rješenje nosiocu projekta ''Apolon'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Apolon'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocima projekta „Master Inženjering“ d.o.o. i ''Gufo'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocima projekta „Master Inženjering“ d.o.o. i ''Gufo'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu