Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci - 8.oktobar" za 2018. godinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci - 8.oktobar" za 2018. godinu

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave Obrazloženje Budžet

Javni oglasi za potrebe opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

1. Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije lokalne prihode i investicije opštine u okviru Glavnog grada Tuzi Konkurs publik për nevoja të Sekretariatit për financa, të ardhura lokale dhe investime të komunës në kuadër të…

Zahtjev nosioca projekta ’’Master Inženjering'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi uticaja za izgradnju

Zahtjev nosioca projekta ’’Master Inženjering'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi uticaja za izgradnju