Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Zahtjev nosioca projekta „HOLDING ONE“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „HOLDING ONE“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Master Inženjering“ d.o.o kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Master Inženjering“ d.o.o kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu