Zahtjev nosioca projekta „Amanda“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Amanda“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu u Glavnom gradu Podgorica koji je bio otvoren od 4. decembra 2018. do 15. januara 2019.

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu u Glavnom gradu Podgorica koji je bio otvoren od 4. decembra 2018. do 15. januara 2019.

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa

Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi planskih dokumenata

Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi planskih dokumenata