Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta šef/ica pisarnice objavljenog 28.januara 2019. godine

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta šef/ica pisarnice objavljenog 28.januara 2019. godine

Zahtjev nosioca projekta ''Kips'' d.o.o. za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja za izgradnju objekta mješovite namjene

Zahtjev nosioca projekta ''Kips'' d.o.o. za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja za izgradnju objekta mješovite namjene

Rješenje nosiocu projekta „Ing Invest“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Ing Invest“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada objavljenog 23.januara 2019 godine

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada objavljenog 23.januara 2019. godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 18.januara 2019 godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 18.januara 2019. godine