Rješenje nosiocu projekta „GP Mićoni“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „GP Mićoni“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Javni konkursi za radna mjesta

Javni konkursi za radna mjesta: Sekretar/ka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Rukovodilac/teljka Službe za međunarodnu saradnju Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5…

1. Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesto Referent za administrativno – tehničke poslove – tehnički/a sekretar/ka

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesto Referent za administrativno – tehničke poslove – tehnički/a sekretar/ka