Rješenje kojim se utvrđuje lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Rješenje kojim se utvrđuje lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodilac/teljka Službe za međunarodnu saradnju objavljenog 01.februara 2019 godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodilac/teljka Službe za međunarodnu saradnju objavljenog 01.februara 2019. godine

Javni poziv

Javni poziv

Odluka o finansiranju programa rada sportskih klubova

Odluka o finansiranju programa rada sportskih klubova