Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni gradski arhitekta Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni gradski arhitekta Glavnog grada