Izvještaj sa javne rasprave

Izvještaj sa javne rasprave

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda