Prijava za konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu Prijava (PDF) za konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu Prijava (Word) za konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija…

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik direktora Službe za zajedničke poslove Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik direktora Službe za zajedničke poslove Glavnog grada

Rješenje o utvrđivanju jedinstvene liste kandidata

Rješenje o utvrđivanju jedinstvene liste kandidata

Obavještenje o podnijetom zahtjevu nosioca projekta „TEKOM PROMET“ d.o.o. i „SLAVISAN“ d.o.o - Obavještenje o podnijetom zahtjevu nosioca projekta  „Vodovod i Kanalizacija Podgorica

Obavještenje o podnijetom zahtjevu nosioca projekta  „TEKOM PROMET“ d.o.o. i „SLAVISAN“ d.o.o Obavještenje o podnijetom zahtjevu nosioca projekta  Vodovod i Kanalizacija Podgorica