Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac…

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansij ske imovine u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansij ske imovine u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme