Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte objavljenog 20. maja 2019.

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte objavljenog 20. maja 2019.

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta savjetnik/ca III - arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte Glavnog grada Podgorice, objavljenog 20. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta savjetnik/ca III - arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte Glavnog grada Podgorice, objavljenog 20. maja 2019. godine

Javni poziv - Spomenik na Orljevu

Javni poziv - Spomenik na Orljevu IZVJESTAJ KOMISIJE ZA KOREKCIJU SPISKA SA IMENIMA BORACA NA SPOMENIKU NA ORLJEVU - MEDUN - KUČI

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019.…