Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Prijava projekta Projektni prijedlog Pregled budzeta Logički okvir rada Plan aktivnosti i promocije Administrativni…

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - Broj 02/19

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - Broj 02/19

Javni konkurs - zamjenik/ca zastupnika imovinskog-pravnih interesa Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs - zamjenik/ca zastupnika imovinskog-pravnih interesa Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme