Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o finansiranju sporta

Zapisnik sa Javne rasprave o Nacrtu odluke o finansiranju sporta Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o finansiranju sporta

Odluka o dodjeli sredstava

Odluka o dodjeli sredstava

Rang lista projekata NVO

Rang lista projekata NVO