Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni-a savjetnik-ca I za odnose s medijima

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni-a savjetnik-ca I za odnose s medijima

Javni oglas-Viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada

Javni oglas-Viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši-a savjetnik-ca III za ekonomska pitanja u Birou za podršku biznis zajednici

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši-a savjetnik-ca III za ekonomska pitanja u Birou za podršku biznis zajednici

Lista projekata - diskvalifikovani i nedostajuća dokumentacija - ReLOaD Glavni grad - final

Lista projekata - diskvalifikovani i nedostajuća dokumentacija - ReLOaD Glavni grad - final