Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija Rang lista projekata nevladinih organizacija prema njihovoj konačnoj ocjeni

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na period od 5 godina

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na period od 5 godina

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme