Ispravka javnog oglasa za radna mjesta: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti, dva izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti, dva izvršioca na neodređeno vrijeme