Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta zamjenik zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada objavljenog 01.jula 2019 godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta zamjenik zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada objavljenog 01.jula 2019 godine

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade “19. decembar” 2019. godine

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade “19. decembar” 2019. godine

Javni poziv za subvencioniranje drugog ciklusa kupovine bicikala za 2019. godinu "Podgorica na dva točka"

Javni poziv za subvencioniranje drugog ciklusa kupovine bicikala za 2019. godinu "Podgorica na dva točka" Obrazac za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje drugog ciklusa kupovine bicikala za 2019. godinu "Podgorica na dva točka"