Interni oglas za potrebe Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada: Samostalni referent–tehnički sekretar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za potrebe Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada: Samostalni referent–tehnički sekretar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Konkurs

Konkurs za finansiranje projekata NVO za 2019. godinu