Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Javna rasprava

Obavještenje o programu javne rasprave Prijedlog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu-Podgorici za period 2020-2021 Program javne rasprave Evaluacioni listić