Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju objavljenog 26.08.2019.

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju objavljenog 26.08.2019.

Javni pozivi

Javni poziv Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave II Javni poziv za Savjet za saradnju sa…