Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni referent za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansijske imovinu u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni referent za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansijske imovinu u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada