Obavještenje kandidatima

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta magacioner-samostalni referent u Službi zaštite i spašavanja

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik II za omladinsku politiku u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu