KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI Grafička dokumentacija Tekstualna dokumentacija    

Poziv građanima Glavnog grada da prisustvuju završnom edukativnom predavanju na temu „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

Poziv građanima Glavnog grada da prisustvuju završnom edukativnom predavanju na temu „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“