Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za nagradu 8. februar

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za nagradu 8. februar

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede od 20.11.2019. godine

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede od 20.11.2019. godine  

Rješenje nosiocu projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu