Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za školsku 2019-2020

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za školsku 2019-2020

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Rang lista

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Sekretar/ka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Sekretar/ka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina