Žensko preduzetništvo-Spisak učesnica čija prijava je odbačena

Rang lista projekata NVO

Rang lista projekata NVO

Odluka o davanju na korišćenje prostora bez nadoknade

Odluka o davanju na korišćenje prostora bez nadoknade

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ica sekretara/ke u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ica sekretara/ke u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice