Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme od 26.06.2020. godine.

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac,…

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Razvojnog plana za biznis zone na teritoriji Glavnog grada Podgorica

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Razvojnog plana za biznis zone na teritoriji Glavnog grada Podgorica