Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 30.decembra 2019.godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 30.decembra 2019.godine