Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme