Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I u Službi Skupštine Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

Javnoi oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca i za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme; Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca…