obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referentkinja- sekretarica u Komunalnoj policiji

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referentkinja- sekretarica u Komunalnoj policiji

Javni poziv

Javni poziv

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu

Kadrovski plan za organe uprave i službe Glavnog grada za 2020. godinu