Rezultati Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici

Rezultati Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici 01 Izvještaj o pristiglim radovima 02 Zapisnik sa otvaranja konkursnih radova 03 Odluka žirija 04 Završni izvještaj žirija …

Obavještenje: Sjednica Komisije se neće održati

Obavještenje: Sjednica Komisije se neće održati

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina objavljenog 04.marta 2020.godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina objavljenog 04.marta 2020.god…

Obustavljanje javnog konkursa

Obustavljanje XXIV Javnog kokursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine