Obavještenje Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada, o produženju roka za podnošenje predloga po Javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica"

Obavještenje Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada o produženju roka za podnošenje prijedloga po Javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio…