Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta komunalni inspektor I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada objavljenog 02.marta 2020 godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta komunalni inspektor I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada objavljenog 02.marta 2020 godine

Lista kandidata

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalni savjetnik I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto viši savjetnik III u Službi Skupštine…

Lista kandidata

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto namještenik spremačica 2 izvršioca Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto referentkinja-sekretarica u Komunalnoj policiji Glavnog grada Lista za izbor kandidata…

Izbor kandidata

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto inspektor II lokalnih javnih prihoda u ULJP Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto rukovodilac odjeljenja za saobraćaj i puteve u Sekretarijatu za saobraćaj Lista…