Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici

Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici Tekstualna dokumentacija Grafička dokumentacija

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Sekretar/ka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno…

Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 01.juna 2020.godine Obavještenje…