Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni /a policajac/ka-viši/a referent/kinja-4 izvršioca

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni /a policajac/ka-viši/a referent/kinja-4 izvršioca